Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Biển Mika

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Biển chức danh Mika để bàn 6x10 cm - Được làm bằng chất liệu Mika dày, trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ trong các cuộc họp, hội thảo... hoặc gắn giá của sản phẩm, vv... - Kích thước: H6 x W10cm - Quy cách: bọc 10 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn 6x10 cm
 • Biển chức danh Mika để bàn 6x14 cm - Được làm bằng chất liệu Mika dày, trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ trong các cuộc họp, hội thảo... hoặc gắn giá của sản phẩm, vv... - Kích thước: H6 x W14cm - Quy cách: bọc 10 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn 6x14 cm
 • Biển chức danh Mika để bàn 6x20 cm - Được làm bằng chất liệu Mika dày, trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ trong các cuộc họp, hội thảo... hoặc gắn giá của sản phẩm, vv... - Kích thước: H6 x W20cm - Quy cách: bọc 10 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn 6x20 cm
 • Biển chức danh Mika để bàn 7x22 cm - Được làm bằng chất liệu Mika dày, trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ trong các cuộc họp, hội thảo... hoặc gắn giá của sản phẩm, vv... - Kích thước: H7 x W22cm - Quy cách: bọc 10 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn 7x22 cm
 • Biển chức danh Mika để bàn 8x20 cm - Được làm bằng chất liệu Mika dày, trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ trong các cuộc họp, hội thảo... hoặc gắn giá của sản phẩm, vv... - Kích thước: H8 x W20cm - Quy cách: bọc 10 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn 8x20 cm
 • Biển chức danh Mika để bàn 8x24 cm - Được làm bằng chất liệu Mika dày, trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ trong các cuộc họp, hội thảo... hoặc gắn giá của sản phẩm, vv... - Kích thước: H8 x W20cm - Quy cách: bọc 10 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn 8x24 cm
 • Biển chức danh Mika để bàn 10x30 cm - Được làm bằng chất liệu Mika dày, trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ trong các cuộc họp, hội thảo... hoặc gắn giá của sản phẩm, vv... - Kích thước: H10 x W30cm - Quy cách: bọc 10 chiếc - Trọng lượng: 1,1kg/bọc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn 10x30 cm
 • Biển chức danh Mika để bàn - Được làm bằng chất liệu Mika trong suất - Dùng để gắn chức danh, chức vụ hoặc gắn giá của sản phẩm Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Biển chức danh Mika để bàn
  Liên hệ Liên hệ
  Biển chức danh Mika để bàn

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m