Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Giấy can Gateway

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Giấy can Gateway A4 ĐL 53 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 53gsm - Kích thước: Khổ A4 (210 x 297mm) - Quy cách: 500 tờ/hộp - Trọng lượng: 2kg/hộp Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A4 ĐL 53 gsm
  360,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A4 ĐL 53 gsm
 • Giấy can Gateway A4 ĐL 63 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 63gsm - Kích thước: Khổ A4 (210 x 297mm) - Quy cách: 500 tờ/Ream Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A4 ĐL 63 gsm
  395,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A4 ĐL 63 gsm
 • Giấy can Gateway A4 ĐL 73 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 73gsm - Kích thước: Khổ A4 (210 x 297mm) - Quy cách: 250 tờ/hộp - Trọng lượng: 1,4kg/hộp Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A4 ĐL 73 gsm
  265,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A4 ĐL 73 gsm
 • Giấy can Gateway A4 ĐL 83 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 83gsm - Kích thước: Khổ A4 (210 x 297mm) - Quy cách: 250 tờ/hộp - Trọng lượng: 1,6kg/hộp Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A4 ĐL 83 gsm
  285,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A4 ĐL 83 gsm
 • Giấy can Gateway A4 ĐL 93 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 93gsm - Kích thước: Khổ A4 (210 x 297mm) - Quy cách: 250 tờ/hộp - Trọng lượng: 1,7kg/hộp Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A4 ĐL 93 gsm
  315,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A4 ĐL 93 gsm
 • Giấy can Gateway A3 ĐL 53 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 53gsm - Kích thước: Khổ A3 (297 x 420mm) - Quy cách: 500 tờ/hộp - Trọng lượng: Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A3 ĐL 53 gsm
  680,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A3 ĐL 53 gsm
 • Giấy can Gateway A3 ĐL 63 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 63gsm - Kích thước: Khổ A3 (297 x 420mm) - Quy cách: 500 tờ/hộp - Trọng lượng: 4,6kg/hộp Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A3 ĐL 63 gsm
  750,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A3 ĐL 63 gsm
 • Giấy can Gateway A3 ĐL 73 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 73gsm - Kích thước: Khổ A3 (297 x 420mm) - Quy cách: 250 tờ/hộp - Trọng lượng: Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A3 ĐL 73 gsm
  490,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A3 ĐL 73 gsm
 • Giấy can Gateway A3 ĐL 83 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 83gsm - Kích thước: Khổ A3 (297 x 420mm) - Quy cách: 250 tờ/hộp - Trọng lượng: 3,1kg/hộp 250 tờ Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A3 ĐL 83 gsm
  530,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A3 ĐL 83 gsm
 • Giấy can Gateway A3 ĐL 93 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 93gsm - Kích thước:Khổ A3 (297 x 420mm) - Quy cách: 250 tờ/hộp - Trọng lượng: Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A3 ĐL 93 gsm
  590,000đ Liên hệ
  Giấy can Gateway A3 ĐL 93 gsm
 • Giấy can Gateway A0 cuộn ĐL 53 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 53gsm - Kích thước: rộng 914mm x dài 40m - Đường kính lõi: 5,5cm Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A0 cuộn ĐL 53 gsm
 • Giấy can Gateway A0 cuộn ĐL 63 gsm Giấy can Gateway là giấy có khả năng thấu quang cao, nghĩa là có thể cho ánh sáng đi qua. Ứng dụng nhiều nhất của giấy can hiện nay là tạo ra bản phim trong quy trình in offset. Ngoài ra, giấy can còn được dùng làm phong bì cưới, thiếp, giấy mời, tờ lót trong sách, vỏ hộp đĩa CD, danh thiếp, làm giấy gói hàng, bao bì... - Giấy Can cao cấp Gateway nhập khẩu từ Anh Quốc - Định lượng: 63gsm - Kích thước: rộng 914mm x dài 40m - Đường kính lõi: 5,5cm - Trọng lượng: 3,2kg/cuộn Bảo hành: Gateway
  Xuất xứ: Anh Quốc
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy can Gateway A0 cuộn ĐL 63 gsm

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m