Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Lò xo gáy xoắn

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 6 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 25 tờ giấy Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 6
  70,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 6
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 8 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 40 tờ giấy Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 8
  85,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 8
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 10 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 60 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 10
  100,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 10
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 12 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 80 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 12
  120,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 12
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 14 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 90 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 14
  140,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 14
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 16 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 110 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 16
  160,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 16
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 18 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 130 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 18
  180,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 18
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 20 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 150 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 20
  200,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 20
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 22 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 170 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 22
  140,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 22
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 25 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 200 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 25
  150,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 25
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 28 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 230 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 28
  165,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 28
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 32 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 270 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 32
  170,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 32
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 35 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 290 tờ giấy Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 35
  175,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 35
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 38 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 320 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 38
  185,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 38
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 45 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 335 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 45
  210,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 45
 • Lò xo gáy xoắn nhựa phi 51 - Được làm từ nhựa cao cấp, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn nhựa để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 360 tờ giấy A4 ĐL 70gsm Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 51
  230,000đ Liên hệ
  Lò xo gáy xoắn nhựa phi 51
 • Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 6.4mm - Được làm từ kim loại, sơn tĩnh điện mạ Inox bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn kẽm để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 30 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Trắng, đen Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 6.4mm
 • Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 7.9mm - Được làm từ kim loại, sơn tĩnh điện mạ Inox bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn kẽm để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 50 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Trắng, đen Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 7.9mm
 • Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 9.5mm - Được làm từ kim loại, sơn tĩnh điện mạ Inox bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn kẽm để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 90 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Trắng, đen Bảo hành: Chính Hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 9.5mm
 • Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 11mm - Được làm từ kim loại kẽm, sơn tĩnh điện bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn kẽm để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 75 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Trắng, đen Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 11mm
 • Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 12.7mm - Được làm từ kim loại, sơn tĩnh điện mạ Inox bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn kẽm để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 90 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Trắng, đen Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 12.7mm
 • Gáy xoắn kẽm kép đôi 14,3mm (102 tờ) - Được làm từ kim loại, sơn tĩnh điện mạ Inox bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn kẽm để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 100 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Trắng, đen Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 14.3mm
 • Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 15.9mm - Được làm từ kim loại kẽm, sơn tĩnh điện bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp - Dùng cho Máy đóng gáy xoắn kẽm để đóng quyển tài liệu, sách... - Đóng được tối đa 120 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Màu sắc: Trắng, đen Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Lò xo gáy xoắn kẽm kép đôi 15.9mm
 • Gáy xoắn kẽm kép đôi 19mm (150 tờ) - Được làm từ kim loại kẽm, sơn tĩnh điện bên ngoài giúp lò xo bóng, dẻo, bền, đẹp Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Gáy xoắn kẽm 19mm (150 tờ)
  Liên hệ Liên hệ
  Gáy xoắn kẽm 19mm (150 tờ)
1 2 >

 

So sánh sản phẩm