Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Vòng Inox Card ring

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Vòng Inox Card ring binders 19mm - Vòng Inox được mạ lớp Nickel bên ngoài, sáng bóng, không hoen gỉ - Có chốt ở 2 đầu bán nguyệt chắc chắn, 2 đầu còn lại có móc để khóa lại - Dùng Kìm bấm lỗ để bấm lỗ treo tài liệu - Dùng để móc treo Card Case - Kích thước: Ø19mm - Quy cách: Hộp 450 chiếc - Trọng lượng: 1.000g/hộp Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Vòng Inox Card ring binders 19mm
 • Vòng Inox Card ring binders 25mm - Vòng Inox được mạ lớp Nickel bên ngoài, sáng bóng, không hoen gỉ - Có chốt ở 2 đầu bán nguyệt chắc chắn, 2 đầu còn lại có móc để khóa lại - Dùng Kìm bấm lỗ để bấm lỗ treo tài liệu - Dùng để móc treo Card Case - Kích thước: Ø25mm - Quy cách: Hộp 250 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Vòng Inox Card ring binders 25mm
 • Vòng Inox Card ring binders 32mm - Vòng Inox được mạ lớp Nickel bên ngoài, sáng bóng, không hoen gỉ - Có chốt ở 2 đầu bán nguyệt chắc chắn, 2 đầu còn lại có móc để khóa lại - Dùng Kìm bấm lỗ để bấm lỗ treo tài liệu - Dùng để móc treo Card Case - Kích thước: Ø32mm - Quy cách: hộp 150 chiếc - Trọng lượng: 800g/hộp Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Vòng Inox Card ring binders 32mm
 • Vòng Inox Card ring binders 38mm - Vòng Inox được mạ lớp Nickel bên ngoài, sáng bóng, không hoen gỉ - Có chốt ở 2 đầu bán nguyệt chắc chắn, 2 đầu còn lại có móc để khóa lại - Dùng Kìm bấm lỗ để bấm lỗ treo tài liệu - Dùng để móc treo Card Case - Kích thước: Ø38mm - Quy cách: Hộp 100 chiếc - Trọng lượng: 800g/hộp Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Vòng Inox Card ring binders 38mm
 • Vòng Inox Card ring binders 51mm - Vòng Inox được mạ lớp Nickel bên ngoài, sáng bóng, không hoen gỉ - Có chốt ở 2 đầu bán nguyệt chắc chắn, 2 đầu còn lại có móc để khóa lại - Dùng Kìm bấm lỗ để bấm lỗ treo tài liệu - Dùng để móc treo Card Case - Kích thước: đường kính trong lòng Ø51mm - Quy cách: Hộp 70 chiếc - Trọng lượng: 700g/hộp Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Vòng Inox Card ring binders 51mm
 • Vòng Inox Card ring binders 63,5mm - Vòng Inox được mạ lớp Nickel bên ngoài, sáng bóng, không hoen gỉ - Có chốt ở 2 đầu bán nguyệt chắc chắn, 2 đầu còn lại có móc để khóa lại - Dùng Kìm bấm lỗ để bấm lỗ treo tài liệu - Dùng để móc treo Card Case - Kích thước: đường kính trong lòng Ø63,5mm - Quy cách: Hộp 40 chiếc - Trọng lượng: 600g/hộp Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Vòng Inox Card ring binders 63,5mm
 • Vòng Inox Card ring binders 75mm - Vòng Inox được mạ lớp Nickel bên ngoài, sáng bóng, không hoen gỉ - Có chốt ở 2 đầu bán nguyệt chắc chắn, 2 đầu còn lại có móc để khóa lại - Dùng Kìm bấm lỗ để bấm lỗ treo tài liệu - Dùng để móc treo Card Case - Kích thước: đường kính trong lòng Ø75mm - Quy cách: Hộp 30 chiếc - Trọng lượng: 750g/hộp Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Vòng Inox Card ring binders 75mm

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m