Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Giấy nhắn, Giấy phân trang

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Giấy Note vàng Pronoti 4" x 6" - Dùng để đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú hoặc viết ghi chú công việc để nhắn lại cho người khác... - Màu sắc: Vàng - Kích thước: 4" x 6" tương đương 10.2 x 15.2cm - Quy cách: Tập 80 tờ Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note vàng Pronoti 4" x 6"
  17,500đ Liên hệ
  Giấy Note vàng Pronoti 4" x 6"
 • Giấy Note vàng Pronoti 1,5" x 2" - Dùng để đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú hoặc viết ghi chú công việc để nhắn lại cho người khác... - Màu sắc: Vàng - Kích thước: 1,5" x 2" tương đương 3.8 x 5.1cm - Quy cách: Tập 100 tờ Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note vàng Pronoti 1,5" x 2"
 • Giấy Note vàng Pronoti 3" x 2" - Dùng để đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú hoặc viết ghi chú công việc để nhắn lại cho người khác... - Màu sắc: Vàng - Kích thước: 3" x 2" tương đương 7.6 x 5.1cm - Quy cách: Tập 100 tờ Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note vàng Pronoti 3" x 2"
 • Giấy Note vàng Pronoti 3" x 3" - Dùng để đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú hoặc viết ghi chú công việc để nhắn lại cho người khác... - Màu sắc: Vàng - Kích thước: 3" x 3" tương đương 7.6 x 7.6cm - Quy cách: Tập 100 tờ Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note vàng Pronoti 3" x 3"
 • Giấy Note vàng Pronoti 3" x 4" - Dùng để đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú hoặc viết ghi chú công việc để nhắn lại cho người khác... - Màu sắc: Vàng - Kích thước: 3" x 4" tương đương 7.6 x 10.2cm - Quy cách: Tập 100 tờ Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note vàng Pronoti 3" x 4"
 • Giấy Note vàng Pronoti 3" x 5" - Dùng để đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú hoặc viết ghi chú công việc để nhắn lại cho người khác... - Màu sắc: Vàng - Kích thước: 3" x 5" tương đương 7.6 x 12.7cm - Quy cách: Tập 100 tờ Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note vàng Pronoti 3" x 5"
  11,500đ Liên hệ
  Giấy Note vàng Pronoti 3" x 5"
 • Giấy phân trang 4 màu giấy Pronoti 07124 - Được làm bằng chất liệu giấy màu, có thể viết lên được bằng bằng bút bi thông thường - Đầu có lớp keo, dùng để phân trang, đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú - Màu sắc: có 4 màu - Kích thước: 1,9 x 7,6cm - Quy cách: Tập 80 miếng, mỗi màu 20 miếng Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy phân trang 4 màu giấy Pronoti 07124
 • Giấy phân trang 5 màu giấy Pronoti 40434 - Được làm bằng chất liệu giấy màu, có thể viết lên được bằng bằng bút bi thông thường - Đầu có lớp keo, dùng để phân trang, đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú - Màu sắc: có 5 màu - Kích thước: 1,2 x 5,0cm - Quy cách: Tập 100 miếng, mỗi màu 20 miếng Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy phân trang 5 màu giấy Pronoti 40434
 • Giấy Note trình ký Post-it Sign Here 3M 680-9 - Dùng để Note vị trí cần ký vào văn bản, hợp đồng hoặc ký các hồ sơ tài liệu liên quan... - Kích thước: 25,4 x 43,2mm - Quy cách: Tập 50 miếng Bảo hành: 3M
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note trình ký Post-it Sign Here 3M 680-9
 • Giấy phân trang 5 màu nhựa Pronoti 45502 - Được làm bằng chất liệu Polime, có thể viết lên được bằng bút dạ kính - Đầu có lớp keo, dùng để phân trang, đánh dấu các trang tài liệu cần ghi chú - Màu sắc: có 5 màu - Kích thước: 1,2 x 4,5cm, có hình dạng mũi tên - Quy cách: Tập 100 miếng, mỗi màu 20 miếng, hộp 48 tập - Trọng lượng: 350g/hộp Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy phân trang 5 màu nhựa Pronoti 45502
 • Giấy Note trình ký Pronoti Please SIGN 45853 - Dùng để Note vị trí cần ký vào văn bản, hợp đồng hoặc ký các hồ sơ tài liệu liên quan... - Màu sắc: có 5 màu - Kích thước: 1,0 x 4,8cm - Quy cách: Tập 100 chiếc, mỗi màu 20 chiếc Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note trình ký Pronoti Please SIGN 45853
 • Giấy Note trình ký Pronoti SIGN HERE 46125 - Một đầu thon nhọn có hình dạng mũi tên, dùng để Note vị trí cần ký vào văn bản, hợp đồng hoặc ký các hồ sơ tài liệu liên quan... - Màu sắc: có 4 màu - Kích thước: 1,3 x 4,5cm - Quy cách: Tập 100 chiếc, mỗi màu 20 chiếc Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note trình ký Pronoti SIGN HERE 46125
 • Giấy Note trình ký Pronoti SIGN HERE 45668 - Dùng để Note vị trí cần ký vào văn bản, hợp đồng hoặc ký các hồ sơ tài liệu liên quan... - Màu sắc: có 5 màu - Kích thước: 2 x 4,8cm - Quy cách: Tập 100 chiếc, mỗi màu 20 chiếc Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note trình ký Pronoti SIGN HERE 45668
 • Giấy Note trình ký Pronoti Please SIGN 45649 - Dùng để Note vị trí cần ký vào văn bản, hợp đồng hoặc ký các hồ sơ tài liệu liên quan... - Màu sắc: Nền trắng, có 5 màu mũi tên - Kích thước: 2,0 x 4,8cm - Quy cách: Tập 100 chiếc, mỗi màu 20 chiếc Bảo hành: Pronoti
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy Note trình ký Pronoti Please SIGN 45649

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m