Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

File càng cua

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • File càng cua khổ F 9cm KING JIM - 2797GSV - Màu sắc tươi sáng - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 900 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 90 x 340mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KingJim
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ F 9cm KING JIM - 2797GSV
 • File càng cua khổ A 5cm KING JIM - 2693GSV - Màu sắc tươi sáng - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 500 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 50 x 318mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KINGJIM
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ A 5cm KING JIM - 2693GSV
 • File càng cua khổ A 7cm KING JIM - 2695GSV - Màu sắc tươi sáng - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 70 x 318mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KINGJIM
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ A 7cm KING JIM - 2695GSV
 • File càng cua A4 7cm Trà My 1561 - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến - Có thanh kẹp để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương, đỏ, đen, xanh lá - Kích thước: Khổ A4 (340 x 285 x 75mm) - Quy cách: Thùng 50 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Trà My
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua A4 7cm Trà My 1561
 • File càng cua A4 5cm Trà My 1571 - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến - Có thanh kẹp để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh - Lưu được 500 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương, đỏ, đen, xanh lá - Kích thước: Khổ A4 (340 x 285 x 55mm) - Quy cách: Thùng 50 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Trà My
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua A4 5cm Trà My 1571
 • File càng cua A3 7cm Trà My 1191 - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến - Có thanh kẹp để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A3 (340 x 570 x 75mm) - Quy cách: Thùng 50 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Trà My
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua A3 7cm Trà My 1191
 • File càng cua A5 Trà My 7cm - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến - Có thanh kẹp để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh - Lưu được 700 tờ giấy A5 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A5 (170 x 285 x 75mm) - Quy cách: Thùng 100 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Trà My
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua A5 Trà My 7cm
  35,000đ Liên hệ
  File càng cua A5 Trà My 7cm
 • File càng cua A4 10cm Trà My 1681 - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến - Có thanh kẹp để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh - Lưu được 900 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương, đỏ, đen, xanh lá - Kích thước: Khổ A4 (340 x 285 x 105mm) - Quy cách: Thùng 50 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Trà My
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua A4 10cm Trà My 1681
 • File càng cua khổ A 9cm KING JIM - 2697GSV - Màu sắc tươi sáng - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 900 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 90 x 318mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KING JIM
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ A 9cm KING JIM - 2697GSV
 • File càng cua khổ A 5cm KING JIM - 1693GSV - Màu sắc tươi sáng, bìa dày - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 500 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 50 x 318mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KING JIM
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ A 5cm KING JIM - 1693GSV
 • File càng cua khổ A 7cm KING JIM - 1695GSV - Màu sắc tươi sáng, bìa dày - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 70 x 318mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KING JIM
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ A 7cm KING JIM - 1695GSV
 • File càng cua khổ F 5cm KING JIM - 2793GSV - Màu sắc tươi sáng - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 500 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 50 x 340mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KING JIM
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ F 5cm KING JIM - 2793GSV
 • File càng cua khổ F 7cm KING JIM - 2795GSV - Màu sắc tươi sáng - Lớp bao phủ dày 2.2mm - Giấy sống lưng được in 2 mặt để phân loại nội dung - Nguyên liệu tái chế, phủ bởi nhựa PP - thân thiện môi trường - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70 gsm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: 280 x 70 x 340mm - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lượng: Bảo hành: KING JIM
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua khổ F 7cm KING JIM - 2795GSV
 • File càng cua 5cm khổ A KOKUYO 280B - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến từ nguyên liệu bột giấy tái chế, thân thiện với môi trường, dán phim PP (Có thể tháo rời khóa càng cua ra khỏi bìa để tái chế lại) - Có thanh kẹp nhựa cứng để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh (Đầu cần gạt được bọc bởi núm nhựa, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào) - Lưu được 500 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A4-S (308 x 280 x 56mm) - Quy cách: Thùng 20 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Kokuyo
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua 5cm khổ A KOKUYO 280B
 • File càng cua 7cm khổ A KOKUYO 290B - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến từ nguyên liệu bột giấy tái chế, thân thiện với môi trường, dán phim PP (Có thể tháo rời khóa càng cua ra khỏi bìa để tái chế lại) - Có thanh kẹp nhựa cứng để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh (Đầu cần gạt được bọc bởi núm nhựa, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào) - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A4-S (308 x 280 x 76mm) - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Kokuyo
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua 7cm khổ A KOKUYO 290B
 • File càng cua 9cm khổ A KOKUYO 300B - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến từ nguyên liệu bột giấy tái chế, thân thiện với môi trường, dán phim PP (Có thể tháo rời khóa càng cua ra khỏi bìa để tái chế lại) - Có thanh kẹp nhựa cứng để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh (Đầu cần gạt được bọc bởi núm nhựa, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào) - Lưu được 900 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A4-S (308 x 280 x 96mm) - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Kokuyo
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua 9cm khổ A KOKUYO 300B
 • File càng cua 5cm khổ F KOKUYO 285B - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến từ nguyên liệu bột giấy tái chế, thân thiện với môi trường, dán phim PP (Có thể tháo rời khóa càng cua ra khỏi bìa để tái chế lại) - Có thanh kẹp nhựa cứng để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh (Đầu cần gạt được bọc bởi núm nhựa, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào) - Lưu được 500 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A4-F (330 x 300 x 56mm) - Quy cách: Thùng 20 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Kokuyo
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua 5cm khổ F KOKUYO 285B
 • File càng cua 7cm khổ F KOKUYO 295B - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến từ nguyên liệu bột giấy tái chế, thân thiện với môi trường, dán phim PP (Có thể tháo rời khóa càng cua ra khỏi bìa để tái chế lại) - Có thanh kẹp nhựa cứng để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh (Đầu cần gạt được bọc bởi núm nhựa, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào) - Lưu được 700 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A4-F (330 x 300 x 76mm) - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Kokuyo
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua 7cm khổ F KOKUYO 295B
 • File càng cua 9cm khổ F KOKUYO 305B - Bìa được ép bằng giấy bồi trên công nghệ tiên tiến từ nguyên liệu bột giấy tái chế, thân thiện với môi trường, dán phim PP (Có thể tháo rời khóa càng cua ra khỏi bìa để tái chế lại) - Có thanh kẹp nhựa cứng để kẹp giữ tài liệu - Khóa càng cua được thiết kế có cần gạt theo nguyên lý đòn bầy, có bánh xe trượt theo nên khi thao tác đóng/ mở khóa càng cua rất nhẹ nhàng nhưng lại chắc chắn, lực mạnh (Đầu cần gạt được bọc bởi núm nhựa, tạo cảm giác dễ chịu khi chạm vào) - Lưu được 900 tờ giấy A4 ĐL 70gsm - Khoảng cách lỗ đóng gáy: 80mm - Màu sắc: Xanh dương - Kích thước: Khổ A4-F (330 x 300 x 96mm) - Quy cách: Thùng 40 chiếc - Trọng lương: Bảo hành: Kokuyo
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua 9cm khổ F KOKUYO 305B
 • Bảo hành: Plus
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua Plus 5cm khổ F
  Liên hệ Liên hệ
  File càng cua Plus 5cm khổ F
 • Bảo hành: Plus
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua Plus 7cm khổ F
  Liên hệ Liên hệ
  File càng cua Plus 7cm khổ F
 • Bảo hành: HyPhen
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua Hyphen 5cm
  Liên hệ Liên hệ
  File càng cua Hyphen 5cm
 • Bảo hành: HyPhen
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  File càng cua Hyphen 7cm
  Liên hệ Liên hệ
  File càng cua Hyphen 7cm

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m