Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Chia file bìa, Chia file nhựa

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Chia file bìa 10 màu PGrand - Được làm từ chất liệu bột giấy cao cấp siêu bền, bóng đẹp, mịn - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file càng cua còng bật hoặc các loại file còng nhẫn - Có 10 lá bìa tương đương 10 màu, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự - Màu sắc: 10 màu - Kích thước: 297 x 210mm - Quy cách: Tập 10 lá/Bịch 5 tập Bảo hành: Grand
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Chia file bìa 10 màu PGrand
  33,000đ Liên hệ
  Chia file bìa 10 màu PGrand
 • Chia file nhựa 10 màu - Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ đàn hồi tốt - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file càng cua còng bật hoặc các loại file còng nhẫn - Có 10 lá nhựa tương đương 12 màu, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự - Màu sắc: 10 màu - Kích thước: 297 x 210mm - Quy cách: Tập 10 lá Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Chia file nhựa 10 màu
  7,500đ Liên hệ
  Chia file nhựa 10 màu
 • Chia file nhựa 12 màu (có số 1-12) - Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ đàn hồi tốt - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại file càng cua còng bật hoặc các loại file còng nhẫn - Có 12 lá nhựa tương đương 12 màu, có đánh số từ 1 - 12, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự - Màu sắc: 12 màu - Kích thước: 297 x 210mm - Quy cách: Tập 12 lá - Trọng lượng: 100g/tập 12 lá Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Chia file nhựa 12 màu (có số 1-12)
 • Chia file nhựa 12 màu Plus INDEX 85-V02 - Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ đàn hồi tốt, bóng đẹp - Gáy có 4 lỗ (khoảng cách giữa 2 lỗ gần nhau là 80mm), dùng để lồng vào các loại File càng cua còng bật, hoặc File còng ống KingJim hoặc các loại File còng nhẫn - Có 12 lá nhựa tương đương 12 màu, có đánh số từ 1 - 12, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự - Màu sắc: 12 màu - Kích thước: 297 x 210mm - Quy cách: Tập 12 lá Bảo hành: Plus
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Chia file nhựa 12 màu Plus INDEX 85-V02
 • Chia file nhựa 12 lá COLOR INDEX (có số 1-12) - Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ đàn hồi tốt, bóng đẹp - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại File càng cua còng bật, hoặc File còng ống KingJim hoặc các loại File còng nhẫn - Có 12 lá nhựa đánh số từ 1 - 12, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự - Màu sắc: Vàng đất - Kích thước: 297 x 210mm - Quy cách: Tập 12 lá Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Chia file nhựa 12 lá COLOR INDEX (có số 1-12)
 • Chia file nhựa 31 lá COLOR INDEX (có số 1-31) - Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ đàn hồi tốt, bóng đẹp - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại File càng cua còng bật, hoặc File còng ống KingJim hoặc các loại File còng nhẫn - Có 31 lá nhựa đánh số từ 1 - 31, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự - Màu sắc: Vàng đất - Kích thước: 297 x 210mm - Quy cách: Tập 31 lá Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Chia file nhựa 31 lá COLOR INDEX (có số 1-31)
 • Chia file nhựa 31 màu Trà My (có số 1-31) - Được làm từ nhựa cao cấp siêu bền, độ đàn hồi tốt - Gáy có 11 lỗ để lồng vào các loại File càng cua còng bật, hoặc File còng ống KingJim hoặc các loại File còng nhẫn - Có 31 lá nhựa tương đương 31 màu, có đánh số từ 1 - 31, dùng để ngăn cách hồ sơ, tài liệu giúp cho người dùng tìm kiếm dễ ràng theo thên hoặc số thứ tự - Màu sắc: 31 màu - Kích thước: 297 x 210mm - Quy cách: Tập 31 lá Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Chia file nhựa 31 màu Trà My (có số 1-31)

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m