>
Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Khoan lỗ

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Khoan 2 lỗ TATA P-2 - Khoan được cùng một lúc 2 lỗ - Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa 2 lỗ - Đường kính lỗ: 6 mm Bảo hành: Tata
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Khoan 2 lỗ TATA P-2
  550,000đ Liên hệ
  Khoan 2 lỗ TATA P-2
 • Khoan 3 lỗ TATA P-3 - Khoan được cùng một lúc 3 lỗ - Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các lỗ - Đường kính lỗ: 6 mm Bảo hành: Tata
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Khoan 3 lỗ TATA P-3
  650,000đ Liên hệ
  Khoan 3 lỗ TATA P-3
 • Khoan 4 lỗ TATA P-4 - Khoan được cùng một lúc 4 lỗ - Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các lỗ - Đường kính lỗ: 6 mm Bảo hành: Tata
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Khoan 4 lỗ TATA P-4
  750,000đ Liên hệ
  Khoan 4 lỗ TATA P-4
 • Máy khoan 2 lỗ TATA - P2 - Khoan được cùng một lúc 2 lỗ Bảo hành: TATA
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy khoan 2 lỗ TATA - P2
  550,000đ Liên hệ
  Máy khoan 2 lỗ TATA - P2
 • Máy khoan 3 lỗ TATA - P3 - Khoan được cùng một lúc 3 lỗ - Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa các lỗ Bảo hành: TATA
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy khoan 3 lỗ TATA - P3
  650,000đ Liên hệ
  Máy khoan 3 lỗ TATA - P3
 • Máy khoan 4 lỗ TATA - P4 - Khoan được cùng một lúc 4 lỗ Bảo hành: TATA
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy khoan 4 lỗ TATA - P4
  750,000đ Liên hệ
  Máy khoan 4 lỗ TATA - P4

 

So sánh sản phẩm