Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Máy tính CASIO kỹ thuật, Lập trình

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Máy tính Casio fx-7400GII - Kiểu máy đồ họa - Trên 2.100 chức năng Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-7400GII
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-7400GII
 • Máy tính Casio ClassPad 330 PLUS - Kiểu máy đồ họa có tính năng Cas (Computer Algebra System) - Hiển thị 20 ký tự x 17 dòng Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio ClassPad 330 PLUS
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio ClassPad 330 PLUS
 • Máy tính Casio fx-5800P Màn hình cuốn 4 dòng/10+2 số, có 664 chức năng/28,500 bytes. Truyền và nhận dữ liệu với máy khác bằng cable SB-62 Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-5800P
  1,980,000đ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-5800P
 • Máy tính Casio fx-5500LA - Chuyên dùng cho kĩ sư cầu đường, đo đạc trắc địa... Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-5500LA
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-5500LA
 • Máy tính Casio fx-4800P - Màn hình hiện thị được 16 ký tự, với 297 chức năng Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-4800P
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-4800P
 • Máy tính Casio fx-3950P - Bàn phím được thiết kế và chế tạo dễ dàng thao tác. Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-3950P
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-3950P
 • Máy tính Casio fx-3650P - Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng. - Bàn phím được thiết kế và chế tạo dễ dàng thao tác. Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-3650P
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-3650P
 • Máy tính Casio fx-82ES - Hiển thị biểu thức như sách giáo khoa, có 249 chức năng tính toán Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-82ES
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-82ES
 • Máy tính Casio fx-85ES PLUS - Được thiết kế và chế tạo dễ dàng thao tác. - Chế độ sử dụng năng lượng mặt trời được bật khi đủ sáng, chế độ pin được bật khi không đủ sáng - Hiển thị biểu thức giống như sách giáo khoa. Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-85ES PLUS
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-85ES PLUS
 • Máy tính Casio fx-4500PA - Màn hình 2 dòng/10+2 số - Có 242 chức năng - Có 1103 bước chương trình Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-4500PA
  1,790,000đ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-4500PA
 • Dùng để trao đổi dữ liệu giữa hai Máy tính CASIO Kỹ thuật, lập trình như giữa 2 Máy tính Casio fx-5800P Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Dây cáp kết nối máy tính CASIO - SB62
 • Máy tính Casio fx-9860GII - Lập đồ thị tọa độ hình chữ nhật, lập đồ thị tọa độ cực - Đồ thị tích phân Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-9860GII
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-9860GII
 • Máy tính Casio fx-9750GII - Màn hình ma trận điểm (64 × 128 chấm) - Hiển thị 21 ký tự x 8 dòng - Menu biểu tượng với 2.800 chức năng Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-9750GII
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-9750GII
 • Máy tính Casio fx-350ES PLUS - Tìm thừa số nguyên tố Bảo hành: CASIO
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Máy tính Casio fx-350ES PLUS
  Liên hệ Liên hệ
  Máy tính Casio fx-350ES PLUS

 

So sánh sản phẩm