Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

File Card Case

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Card case A6 Magnet (nam châm) - Chất liệu nhựa dẻo PVC trong suốt - Viền được bao quanh bởi khung nhựa dày chống tĩnh điện - Mặt sau được dán 1 tấm nam châm dẻo - Màu sắc viền: Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ - Kích thước: khổ A6 (150 x 100mm) - Quy cách: Tập 10 chiếc - Trọng lượng: 200g/tập 10 chiếc Bảo hành:
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A6 Magnet (nam châm)
  10,000đ Liên hệ
  Card case A6 Magnet (nam châm)
 • Card case A8 Magnet (nam châm) - Chất liệu nhựa dẻo PVC trong suốt - Viền được bao quanh bởi khung nhựa dày chống tĩnh điện - Mặt sau được dán 1 tấm nam châm dẻo - Màu sắc viền: Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ - Kích thước: khổ A8 (90 x 58mm) - Quy cách: Tập 10 chiếc - Trọng lượng: 200g/tập 10 chiếc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A8 Magnet (nam châm)
  8,500đ Liên hệ
  Card case A8 Magnet (nam châm)
 • Card Case A6 ZT-806 (Trung) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Độ dày: 30C (0,30mm) - Dùng để kẹp và treo tài liệu bằng Vòng Inox Card ring rất tiện lợi - Có thể bấm lỗ tròn bằng Kìm bấm 1 lỗ tròn KW-TriO 9717 hoặc lỗ hình Oval bằng Kìm bấm 1 lỗ hình Oval KW-TriO 9772 - Kích thước: khổ A6 (148 x 105 mm) - Quy cách: Tập 20c - Trọng lượng: 300g/tập Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card Case A6 ZT-806 (Trung)
  4,000đ Liên hệ
  Card Case A6 ZT-806 (Trung)
 • 6%
  Card Case A4 TL-804 35C (dày) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Độ dày: 35C (0,35mm) - Dùng để kẹp và treo tài liệu bằng Vòng Inox Card ring rất tiện lợi - Có thể bấm lỗ tròn bằng Kìm bấm 1 lỗ tròn KW-TriO 9717 hoặc lỗ hình Oval bằng Kìm bấm 1 lỗ hình Oval KW-TriO 9772 - Kích thước: Khổ A4 (297 x 210 mm) - Quy cách: Tập 20c - Trọng lượng: 1,5kg/tập Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card Case A4 TL-804 35C (dày)
 • 9%
  Card Case A3 TL-803 35C (dày) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Độ dày: 35C (0,35mm) - Dùng để kẹp và treo tài liệu bằng Vòng Inox Card ring rất tiện lợi - Có thể bấm lỗ tròn bằng Kìm bấm 1 lỗ tròn KW-TriO 9717 hoặc lỗ hình Oval bằng Kìm bấm 1 lỗ hình Oval KW-TriO 9772 - Kích thước: Khổ A3 (297 x 420mm) - Quy cách: Tập 20c - Trọng lượng: 3kg/tập Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card Case A3 TL-803 35C (dày)
  13,500đ 14,800đ
  Card Case A3 TL-803 35C (dày)
 • Card case A5 chống tĩnh điện ESD - JX805 - Sử dụng để lưu trữ tài liệu và giữ cho tài liệu bằng phẳng, bảo vệ khỏi bị hư hỏng - Sử dụng để lưu trữ tài liệu và giữ cho tài liệu bằng phẳng, bảo vệ khỏi bị hư hỏng - Chất liệu nhựa PVC trong suốt chống tĩnh điện - Kích thước: Khổ A5 (222 x 157mm) - Quy cách: Tập 20 chiếc - Trọng lượng: 750g/tập 20 chiếc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A5 chống tĩnh điện ESD - JX805
 • Card case A4 chống tĩnh điện ESD - JX804 - Sử dụng để lưu trữ tài liệu và giữ cho tài liệu bằng phẳng, bảo vệ khỏi bị hư hỏng - Chất liệu nhựa PVC trong suốt chống tĩnh điện - Kích thước: Khổ A4 (315 x 220mm) - Quy cách: Tập 20 chiếc - Trọng lượng: 1,5kg/tập 20 chiếc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A4 chống tĩnh điện ESD - JX804
 • Card case A3 chống tĩnh điện ESD - JX803 - Sử dụng để lưu trữ tài liệu và giữ cho tài liệu bằng phẳng, bảo vệ khỏi bị hư hỏng - Chất liệu nhựa PVC trong suốt với độ dày đồng đều, chống tĩnh điện - Độ dày: 0,35mm - Kích thước: Khổ A3 (440 x 310mm) - Quy cách: Tập 20 chiếc - Trọng lượng: 3kg/tập 20 chiếc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A3 chống tĩnh điện ESD - JX803
 • 12%
  Card case A5 Magnet (nam châm) - Chất liệu nhựa dẻo PVC trong suốt - Viền được bao quanh bởi khung nhựa dày chống tĩnh điện - Mặt sau được dán 1 tấm nam châm dẻo và có 2 lỗ để treo - Màu sắc viền: Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ - Kích thước: khổ A5 (210 x 148mm) - Quy cách: Tập 5 chiếc - Trọng lượng: 400g/tập 5 chiếc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A5 Magnet (nam châm)
 • 14%
  Card case A4 Magnet (nam châm) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Viền được bao quanh bởi khung nhựa dày chống tĩnh điện - Mặt sau được dán 1 tấm nam châm dẻo và có 2 lỗ để treo - Màu sắc viền: Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ - Kích thước: khổ A4 (297 x 210mm) - Quy cách: Tập 5 chiếc, 200 chiếc/ Thùng - Trọng lượng: 700g/tập 5 chiếc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A4 Magnet (nam châm)
 • 16%
  Card case A3 Magnet (nam châm) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Viền được bao quanh bởi khung nhựa dày chống tĩnh điện - Mặt sau được dán 1 tấm nam châm dẻo và có 2 lỗ để treo - Màu sắc viền: Xanh dương, xanh lá, vàng, đỏ - Kích thước: khổ A3 (420 x 297mm) - Quy cách: Tập 5 chiếc, 100 chiếc/ Thùng - Trọng lượng: 1.500g/tập 5 chiếc Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card case A3 Magnet (nam châm)
 • 10%
  Card Case A5 DZ-805 (dày) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Độ dày: 35C (0,35mm) - Dùng để kẹp và treo tài liệu bằng Vòng Inox Card ring rất tiện lợi - Có thể bấm lỗ tròn bằng Kìm bấm 1 lỗ tròn KW-TriO 9717 hoặc lỗ hình Oval bằng Kìm bấm 1 lỗ hình Oval KW-TriO 9772 - Kích thước: khổ A5 (210 x 148 mm) - Quy cách: Tập 20c - Trọng lượng: 750g/tập Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card Case A5 DZ-805 (dày)
  4,500đ 5,000đ
  Card Case A5 DZ-805 (dày)
 • 7%
  Card Case A4 TL-804 (mỏng) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Độ dày: 25C (0,25mm) - Dùng để kẹp và treo tài liệu bằng Vòng Inox Card ring rất tiện lợi - Có thể bấm lỗ tròn bằng Kìm bấm 1 lỗ tròn KW-TriO 9717 hoặc lỗ hình Oval bằng Kìm bấm 1 lỗ hình Oval KW-TriO 9772 - Kích thước: khổ A4 (297 x 210 mm) - Quy cách: Tập 20c - Trọng lượng: 1kg/tập Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card Case A4 TL-804 (mỏng)
 • 8%
  Card Case A3 TL-803 (mỏng) - Chất liệu nhựa PVC trong suốt - Độ dày: 25C (0,25mm) - Dùng để kẹp và treo tài liệu bằng Vòng Inox Card ring rất tiện lợi - Có thể bấm lỗ tròn bằng Kìm bấm 1 lỗ tròn KW-TriO 9717 hoặc lỗ hình Oval bằng Kìm bấm 1 lỗ hình Oval KW-TriO 9772 - Kích thước: khổ A3 (297 x 420mm) - Quy cách: Tập 20c - Trọng lượng: 2kg/tập Bảo hành: Chính hãng
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Card Case A3 TL-803 (mỏng)
  12,000đ 13,000đ
  Card Case A3 TL-803 (mỏng)

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m