Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Giấy in Carbonless liên tục

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

 • Giấy in Carbonless liên tục A4 5 liên (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, xanh dương, xanh lá, vàng - Kích thước khổ giấy: A4 (210 x 279mm) - Quy cách: thùng 300 bộ x 5 liên * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A4 5 liên (khổ 210mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A4 4 liên (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, xanh dương, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (210 x 279mm) - Quy cách: thùng 375 bộ x 4 liên - Trọng lượng: 5kg/thùng * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A4 4 liên (khổ 210mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A4 3 liên (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (210 x 279mm) - Quy cách: thùng 500 bộ x 3 liên - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A4 3 liên (khổ 210mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A4 2 liên (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (210 x 279mm) - Quy cách: thùng 700 bộ x 2 liên - Trọng lương: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A4 2 liên (khổ 210mm)
 • Giấy in liên tục A4 1 liên Super White (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (210 x 279mm) - Quy cách: thùng 1.500 tờ - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in liên tục A4 1 liên Super White (khổ 210mm)
 • Giấy in liên tục A3 1 liên Super White (khổ 380mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A3 (380 x 279mm) - Quy cách: thùng 1.500 tờ - Trọng lượng: * Giá trên đã có thuế GTGT 10% * Giá trên đã có thuế Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in liên tục A3 1 liên Super White (khổ 380mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A5 4 liên (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, xanh dương, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A5 (210 x 279mm/2) - Quy cách: thùng 750 bộ x 4 liên - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A5 4 liên (khổ 210mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A5 3 liên (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A5 (210 x 279mm/2) - Quy cách: thùng 1.000 bộ x 3 liên - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A5 3 liên (khổ 210mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A5 2 liên (khổ 210mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A5 (210 x 279mm/2) - Quy cách: thùng 1.400 bộ x 2 liên - Trọng lương: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ:
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A5 2 liên (khổ 210mm)
 • GGiấy in Carbonless liên tục A5 2 liên (khổ 240mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A5 (240 x 279mm/2) - Quy cách: thùng 1.400 bộ x 2 liên - Trọng lương: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ: Indonesia
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A5 2 liên (khổ 240mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A5 3 liên (khổ 240mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A5 (240 x 279mm/2) - Quy cách: thùng 1.000 bộ x 3 liên - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ: Indonesia
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A5 3 liên (khổ 240mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A5 4 liên (khổ 240mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, xanh dương, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A5 (240 x 279mm/2) - Quy cách: thùng 750 bộ x 4 liên - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ: Indonesia
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A5 4 liên (khổ 240mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A4 2 liên (khổ 240mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (240 x 279mm) - Quy cách: thùng 700 bộ x 2 liên - Trọng lương: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ: Indonesia
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A4 2 liên (khổ 240mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A4 3 liên (khổ 240mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (240 x 279mm) - Quy cách: thùng 500 bộ x 3 liên - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ: Indonesia
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A4 3 liên (khổ 240mm)
 • Giấy in Carbonless liên tục A4 4 liên (khổ 240mm) - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Giấy màu Carbonless, liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng, hồng, xanh dương, vàng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (240 x 279mm) - Quy cách: thùng 375 bộ x 4 liên - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ: Indonesia
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Carbonless liên tục A4 4 liên (khổ 240mm)
 • Giấy in Super White liên tục A4 1 liên (khổ 240mm) - Giấy Super White liên tục đục lỗ, chuyên dùng cho máy in kim Epson - Được sản xuất từ nguyên liệu giấy ngoại nhập từ Indonesia - Dùng Băng mực Fullmark N653BK (Epson LQ310/ LX310) hoặc Băng mực máy in kim Epson C13S015639 (LQ310) để in hóa đơn, chứng từ - Màu sắc: trắng (khách hàng có thể đặt các màu theo yêu cầu thực tế) - Kích thước khổ giấy: A4 (240 x 279mm) - Quy cách: thùng 1.500 tờ - Trọng lượng: 5kg * Giá trên đã có thuế GTGT 10% Bảo hành: Liên Sơn
  Xuất xứ: Indonesia
  Xem chi tiết So sánh
  Giấy in Super White liên tục A4 1 liên (khổ 240mm)

 

So sГЎnh sбєЈn phбє©m