>
Gửi
Mua hàng: 024.3839.8688
Hotline: 0903.24.66.88

Văn phòng phẩm khác...

Văn phòng phẩm

Nội thất văn phòng

Đồ dùng văn phòng

  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 0 (60 x 40mm)
    10,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 0 (60 x 40mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 1 (70 x 50mm)
    12,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 1 (70 x 50mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 2 (80 x 60mm)
    15,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 2 (80 x 60mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 3 (100 x 70mm)
    18,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 3 (100 x 70mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 4 (120 x 85mm)
    20,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 4 (120 x 85mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 5 (140 x 100mm)
    25,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 5 (140 x 100mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 6 (170 x 120mm)
    30,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 6 (170 x 120mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 7 (200 x 140mm)
    40,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 7 (200 x 140mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 8 (240 x 170mm)
    50,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 8 (240 x 170mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 9 (280 x 200mm)
    65,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 9 (280 x 200mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 10 (340 x 240mm)
    90,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 10 (340 x 240mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 11 (400 x 280mm)
    110,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 11 (400 x 280mm)
  • Túi Zipper hay còn gọi là túi khóa miết (túi nắp miết), là loại túi phồ biến dùng trong đựng thực phẩm như các loại bột, hạt, mứt, bánh kẹo, trà, các loại đồ khô, đồ trữ đông…Túi có đường chỉ đỏ khóa miết kín khí, an toàn, đóng gói tiện lợi với khoá bấm vuốt, giữ thực phẩm tươi giòn. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Zipper số 12 (450 x 350mm)
    130,000đ Liên hệ
    Túi Zipper số 12 (450 x 350mm)
  • Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Nilon nắp dán
    Liên hệ Liên hệ
    Túi Nilon nắp dán
  • Túi Nilon trắng đẹp, có các kích cỡ đựng được 0.5/1/2/3/5/10/15/20/25 kg Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Nilon trắng
    Liên hệ Liên hệ
    Túi Nilon trắng
  • Túi Nilon đen loại dày, tốt, có các kích cỡ đựng được 3/5/10/15/20/25Kg Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Túi Nilon đen
    Liên hệ Liên hệ
    Túi Nilon đen
  • - Chun kếp vòng to, nhỏ, dùng trong công tác kho quỹ - Trọng lượng: Gói nặng 140g Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Chun vòng to
    Liên hệ Liên hệ
    Chun vòng to
  • Dây buộc hàng Nilon Dùng đóng gói các mặt hàng đa dạng như: - Hàng gốm sứ, linh kiện, cây trồng, thủy hải sản, thùng cacton, văn phòng phẩm, điện máy, vật liệu xây dựng .... Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Dây buộc hàng Nilon
    50,000đ Liên hệ
    Dây buộc hàng Nilon
  • Mút đếm tiền Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Mút đếm tiền
    Liên hệ Liên hệ
    Mút đếm tiền
  • Sáp đếm tiền, giữ ẩm trên tay tốt có thể đếm được nhiều tờ mỗi lần, không bị chảy nước như mút đếm tiền, sử dụng nguyên liệu không độc. Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Sáp đếm tiền
    Liên hệ Liên hệ
    Sáp đếm tiền
  • Bóng đếm tiền Deli 9109 - Dụng cụ dùng để đếm tiền rất tiện dụng, phù hợp với ngân hàng, cửa hàng bán hàng trực tiếp thu tiền mặt... Bảo hành: Deli
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Bóng đếm tiền Deli 9109
    19,500đ Liên hệ
    Bóng đếm tiền Deli 9109
  • Nam châm lá A4 MAGX (Loại 1 mặt có nam châm) - Khổ A4 - Dày 0.7mm Bảo hành: KING JIM
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Nam châm lá A4 MAGX (Loại 1 mặt có nam châm)
  • Nam châm dán bảng trắng MagX - Dùng để tạo dòng kẻ trên bảng từ trắng Bảo hành: Chính hãng
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Nam châm dán bảng trắng MagX
  • Nam châm lá A4 MAGX (Loại 2 mặt có nam châm) - Khổ A4 - Có 4 màu: Xanh/trắng/đỏ/vàng Bảo hành: KING JIM
    Xuất xứ:
    Xem chi tiết So sánh
    Nam châm lá A4 MAGX (Loại 2 mặt có nam châm)
1 2 >

 

So sánh sản phẩm